Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van moonmint zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
Tenzij moonmint zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.

 • Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kun je geen rechten voor
  toekomstige transacties ontlenen.
 • Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt
  in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Aansprakelijkheid

 • Iedere aansprakelijkheid van moonmint, van het personeel en de artikelen van moonmint voor alle schade, van welke aard ook, direct of
  indirect, wordt uitgesloten.
 • Moonmint is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 • Moonmint aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de artikelen van moonmint.
 • De aansprakelijkheid van moonmint is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
 • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het
  gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en moonmint, dan wel tussen moonmint en derden, voor
  zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en moonmint, is moonmint niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van moonmint.

  Toepasselijk recht

  Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

  Betalen

  • De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt en je voldoet aan de daarbij gestelde
   voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
  • De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 6,50. De verzending vindt plaats via PostNL.
  • Moonmint verzendt ook pakketten naar het buitenland (tarieven op aanvraag).
  • Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is moonmint bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

  Verzending

  • Moonmint streeft ernaar alle bestellingen die op voorraad zijn binnen 1-5 werkdagen te verzenden. Bestellingen die niet op voorraad zijn,
   worden in principe, binnen 7 weken na ontvangst van de betaling verzonden naar het opgegeven afleveradres.
  • De door moonmint opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.
  • Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal je binnen enkele dagen via e-mail hiervan op de
   hoogte gesteld worden. Moonmint is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door Post NL. Moonmint is niet
   aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
  • Moonmint betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen.
   Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. Je dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de
   artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van moonmint worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.
  • Zodra een bestelling is verzonden (ingediend bij PostNL), kan moonmint het afleveradres niet meer aanpassen. Moonmint verzendt het pakket
   slechts 1 keer en is niet aansprakelijk voor bezorging aan het verkeerde adres, indien dit adres door de klant zelf verkeerd is opgegeven.

  Voorwaarden retourneren en ruilen
  Te ruilen of ongewenste artikelen dienen onbeschadigd en indien
  redelijkerwijze mogelijk, in de originele verpakking retour gezonden te worden.
  Bij retourzending van beschadigde artikelen kan een schadevergoeding in
  rekening worden gebracht. In ons retourformulier vragen wij naar de reden van
  de retournering, om de retournering zorgvuldig te kunnen afhandelen.

  • De artikelen kunnen binnen het zichttermijn van 14 werkdagen worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. De klant is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
  • Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet moonmint de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 werkdagen na retourontvangst van de artikelen.
  • Wanneer de door moonmint afgeleverde artikelen niet binnen 14 werkdagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als
   geaccepteerd.

  Overmacht
  In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van moonmint opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel de klant als moonmint het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden.
  Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij moonmint of bij de toeleveranciers van moonmint.

  Garantie
  Op uitsluitend de tassen van moonmint bieden wij garantie. De garantietermijn op een moonmint tas is 1 jaar met ingang vanaf de bijbehorende
  aankoopdatum. Indien er binnen de garantietermijn van 1 jaar, en bij normaal gebruik van de tas, ernstige gebreken (draagkrachtverlies, kapotte stiksels, buitengewoon kleurverlies, kapotte rits, ringen of haken) aan de tas ontstaan, dan draagt moonmint zorg voor de reparatiekosten hiervan. Indien repareren geen uitkomst meer kan bieden, ontvangt de klant van moonmint een tegoedbon voor de aankoop van een nieuwe moonmint tas.

  Uitzonderingen op de garantie zijn:

  • Krassen
  • Verkleuring van het leder door verkeerd gebruik van het leer (bijvoorbeeld: olie- of verfvlekken) of door te lange blootstelling van de
   tas aan de zon;
  • Andere schade dat door niet normaal gebruik van het product tot stand is gekomen.

  Privacyreglement

  Moonmint, gevestigd aan Gevart van Doernestraat 4, 5751 ML Deurne respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en die van haar klanten die via deze website een bestelling plaatsen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die aan ons worden verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen. Zo begrijpt u hoe wij werken.

  Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Moonmint. U dient zich ervan bewust te zijn dat Moonmint niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

  Welke persoonsgegevens wij verwerken
  Moonmint kan bepaalde gegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de webwinkel van moonmint en/of doordat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan moonmint verstrekt.

  Moonmint kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw naam
  • uw adres
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres

  Wat wij doen met de persoonsgegevens die worden verwerkt
  Moonmint verwerkt uw persoonsgegevens om aan een met u gesloten koopovereenkomst te kunnen voldoen. Daarnaast kan moonmint uw persoonsgegevens gebruiken om telefonisch en/of per e-mail contact met u op te nemen als u daar om vraagt. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

  Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

  Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

  Wanneer wij persoonsgegevens verstrekken aan derden
  Moonmint verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
  Moonmint neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van moonmint of op die van een derde partij om uw privacy te waarborgen.

  Waarom wij u aanraden regelmatig deze verklaring te raadplegen
  Deze verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in het privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaring te raadplegen.

  Welke keuzes u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens
  Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of uit ons bestand wilt laten verwijderen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Zie onderstaand onze contactgegevens.

  Google Analytics
  Moonmint  maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan moonmint te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Moonmint heeft hier geen invloed op. Moonmint heeft Google geen toestemming gegeven om via moonmint verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

  Wanneer u vragen heeft over dit privacybeleid
  Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

  Moonmint
  Gevart van Doernestraat 4
  5751 ML Deurne
  Tel: +31616476643

  E: info@moonmint.nl