ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY

Algemene voorwaarden & Privacy

Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van moonmint zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij moonmint zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.

 • Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kun je geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
 • Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Aansprakelijkheid

 • Iedere aansprakelijkheid van moonmint, van het personeel en de artikelen van moonmint voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten.
 • Moonmint is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 • Moonmint aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de artikelen van moonmint.
 • De aansprakelijkheid van moonmint is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
 • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en moonmint, dan wel tussen moonmint en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en moonmint, is moonmint niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van moonmint.

Privacy

Moonmint respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Je persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

 • Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie.
 • De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling.
 • Na toestemming slaat moonmint je persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot je bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
 • Moonmint gebruikt je e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Uitschrijven kan altijd door onderin de mail te klikken op de uitschrijflink.
 • Als je een bestelling plaatst, bewaren wij je gegevens op een beveiligde server.
 • Je kunt bij een bestelling een account aanmaken zodat je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
 • Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Betalen

 • De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt en je voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 • De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 6,50. De verzending vindt plaats via PostNL.
 • Moonmint verzendt ook pakketten naar het buitenland (tarieven op aanvraag).
 • Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is moonmint bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

Verzending 

 • Moonmint streeft ernaar alle bestellingen die op voorraad zijn binnen 1-5 werkdagen te verzenden. Bestellingen die niet op voorraad zijn, worden in principe, binnen 7 weken na ontvangst van de betaling verzonden naar het opgegeven afleveradres.
 • De door moonmint opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.
 • Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal je binnen enkele dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. Moonmint is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door Post NL. Moonmint is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
 • Moonmint betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. Je dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van moonmint worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.
 • Zodra een bestelling is verzonden (ingediend bij PostNL), kan moonmint het afleveradres niet meer aanpassen. Moonmint verzendt het pakket slechts 1 keer en is niet aansprakelijk voor bezorging aan het verkeerde adres, indien dit adres door de klant zelf verkeerd is opgegeven.

Voorwaarden retourneren en ruilen

Te ruilen of ongewenste artikelen dienen onbeschadigd en indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele verpakking retour gezonden te worden. Bij retourzending van beschadigde artikelen kan een schadevergoeding in rekening worden gebracht. In ons retourformulier vragen wij naar de reden van de retournering, om de retournering zorgvuldig te kunnen afhandelen.

 • De artikelen kunnen binnen het zichttermijn van 14 werkdagen worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. De klant is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
 • Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet moonmint de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 werkdagen na retourontvangst van de artikelen.
 • Wanneer de door moonmint afgeleverde artikelen niet binnen 14 werkdagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

Overmacht

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van moonmint opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel de klant als moonmint het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij moonmint of bij de toeleveranciers van moonmint.

Garantie

Op uitsluitend de tassen van moonmint bieden wij garantie. De garantietermijn op een moonmint tas is 1 jaar met ingang vanaf de bijbehorende aankoopdatum. Indien er binnen de garantietermijn van 1 jaar, en bij normaal gebruik van de tas, ernstige gebreken (draagkrachtverlies, kapotte stiksels, buitengewoon kleurverlies, kapotte rits, ringen of haken) aan de tas ontstaan, dan draagt moonmint zorg voor de reparatiekosten hiervan. Indien repareren geen uitkomst meer kan bieden, ontvangt de klant van moonmint een tegoedbon voor de aankoop van een nieuwe moonmint tas.

Uitzonderingen op de garantie zijn:

 • Krassen;
 • Verkleuring van het leder door verkeerd gebruik van het leer (bijvoorbeeld: olie- of verfvlekken) of door te lange blootstelling van de tas aan de zon;
 • Andere schade dat door niet normaal gebruik van het product tot stand is gekomen.